Hjem

Fredensborg Kommunes nye parti

Velkommen til...

Fredensborg Kommune har fået et nyt parti. Ikke fordi vi synes, at der ikke partier nok, men fordi vi manglede. Frie Liberale bygger på gode, solide liberale grundholdninger, som du kender dem fra Venstre på landsplan. Når vi mener, at der er brug for os her i kommunen, skyldes det, at vi har svært ved at genkende dén grundholdning hos Venstre lokalt. Målet er at få afgørende indflydelse ved kommunalvalget i 2017, så Fredensborg Kommune kan få en borgmester, der afspejler det borgerlige/liberale flertal blandt kommunens borgere.

Fokus på

løfter

 

Du kan være sikker på, at Frie Liberal mener det samme både før, under og efter et valg.

 

Frie Liberale vil altid gå efter at søge indflydelse, men vil aldrig bøje af på vores holdninger. Vi vil hellere sidde udenfor end at deltage i et samarbejde for samarbejdets skyld.

 

Fokus på kerneværdier

 

Fredensborg skal være en attraktiv tilflytterkommune. Det kræver, at vi identificerer de mennesker, vi ønsker flytter hertil, deres behov og ønsker.

 

Frie Liberale ønsker, at kommunens udvikling og tilbud skal spejle de ønsker og behov. Vi vil have en åben diskussion og beslutning om, hvilke kerneværdier kommunen tilbyder sine borgere.

Fokus på

ansvar

 

Som politiker skal man stå til ansvar for sine beslutninger. Derfor ønsker Frie Liberale ikke at indgå i besparelse, hvor politikerne overlader det til administrationen at finde besparelserne.

 

Vi vil have alle budgetter åbnet og træffe valgene med åbne øjne.

 

Fredensborg Kommune skal ikke styres af en direktion, der aldrig er på valg. Frie Liberale vil have magten tilbage til politikerne og dermed borgerne.

Fokus på

ideer

 

Frie Liberale er ikke bange for at tænke ud af boksen. Erfaring og fornyelse skal gå hånd i hånd.  Derfor vil vi ikke tillade, at vores politikere sidder længere i byrådet end maksimalt tre perioder.

 

Frie Liberale ønsker ikke at være medlem af et politisk kammeratskab, hvor fokus snarere er på det sidste end det første.